Zarządzanie nieruchomościami - dla kogo korzystne?

December 17 2020

Ciężko by było nie zgodzić się z tezą, że właściciel domu jednorodzinnego nie ma świadomość faktu iż szereg rozmaitych kwestii dotyczących utrzymania jego budynku wliczają się w zakres jego obowiązków. Oczywiste, iż nikt tego za niego nie przeprowadzi. Do zadań, które wymuszają dysponowania skomplikowaną wiedzą angażuje się oczywiście profesjonalistów, ale to właściciel budynku powinien osobiście zauważyć, że konkretny składnik jego domu bądź obejścia wymaga poświęcenia mu chwili uwagi. Kompletnie przeciwnie prezentuje się sytuacja w domach wielorodzinnych, gdyż w tym wypadku odpowiedzialność za kondycję techniczną domu jest rozrzucona po nieprzebranych współwłaścicielach.

Jest przy tym jeszcze jeden istotny aspekt. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli zdecydowałby coś zrobić we własnym zakresie, to inni mogliby się z nim nie zgodzić. Mogliby stwierdzić, iż naprawa nie była wskazana, czy że została źle wykonana, co doprowadzić by mogło do kłótni o to, kto powinien pokryć koszty naprawy. Naturalne jest, że kiedy konkretniejsza liczba ludzi ma uchwalić jakąkolwiek ważną decyzję to właściwie by było gdyby ktokolwiek mądrzejszy im dyrygował. Prawidłowo jest również zlecić rozmaite zadania połączone z ogarnięciem obiektu jednej osobie. Np. jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe to efektywnym konceptem jest zatrudnienie zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z prawem wspólnoty mieszkaniowe muszą mieć zarząd, ale on nie będzie się zbierał każdorazowo gdy powinno się uchwalić jakąś błahą decyzję. O wiele lepiej jest zatrudnić zarządcę nieruchomości (zobacz: http://fhutechnika.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-mikolow/), który na bieżąco będzie doglądał stanu technicznego budynku, dbał o kluczowe rzeczy, a kiedy zajdzie wymaganie wykonania któregoś poważniejszego remontu, to zgłosi członkom wspólnoty obręb pożądanych robót oraz zajmie się organizacją i przeprowadzeniem wszystkiego, tak by nie kłopotać każdego z mieszkańców z osobna.

W jakimkolwiek obiekcie wielorodzinnym zachodzi również nieodzowność zatroszczenia się o bieżącą eksploatację budynku. Ktoś musi zaabsorbować się podobnymi materiami jak kontakt z przedsiębiorstwem wywożącym śmieci, zaaranżować skoszenie trawy dookoła domu latem albo odśnieżenie w zimie. Zarządca nieruchomości monitoruje także stan techniczny wspólnych części domu oraz podejmuje działania kiedy przydatna jest jego interwencja. Zarządzanie nieruchomością przez zatrudnionego zawodowca jest prawdopodobnie najbardziej pożytecznym wyjściem dla mieszkańców którejkolwiek wspólnoty mieszkaniowej.