Sektor nieruchomości w woj. śląskim

March 20 2017

Rynek nieruchomości na Śląsku jest niebywale ekscytującym przedmiotem analiz z kilku motywów. Biorąc pod uwagę, że województwo śląskie należy do najmniejszych pod względem powierzchni (12333 km2) w skali całej Polski to jest na drugim miejscu pod względem populacji (4,6 mln.). Na pochodnym rynku posiadłości postrzegamy poważny udział budowli pobudowanych jeszcze w XIX wieku co jest wyjątkowe w przyrównaniu z innymi regionami naszego kraju. Przypadek tego rodzaju ma związek z zamierzchłą przeszłością Górnego Śląska.

Przed 1922 rokiem cały obręb Górnego Śląska przebywał w rewirze Niemiec, a w efekcie plebiscytu po I Wojnie Światowej zaledwie mały jego fragment został włączony do granic Polski. W trakcie dziewiętnastego wieku wystąpił na Śląsku (przede wszystkim we wschodnim fragmencie Górnego Śląska, który aktualnie administracyjnie tworzy województwo śląskie, zachodni fragment Górnego Śląska to urzędowo województwo opolskie) prawdziwy rozwój budowlany jak moglibyśmy to sformułować używając dzisiejszej terminologii. Niesamowity rozkwit przemysłu przyczynił się do powstawania nowych miejscowości, jakie jeszcze do niedawna były wsiami (choćby same Katowice – stolica województwa śląskiego w 2015 roku świętowały 150-lecie otrzymania uprawnień miejskich). Dla zwabienia pracowników przemysłowcy stawiali całe dzielnice mieszkalne, komponujące się w większości z wielorodzinnych obiektów mianowanych familokami.

II Wojna Światowa nie pozostawiła po sobie sporych zniszczeń, region Górnego Śląska po krótkotrwałej obronie został w całości przyłączony do Niemiec. W owym okresie poczyniono już niejakie modyfikacje administracyjne, na przykład połączono dwie wsie o charakterze przemysłowym: Czechowice i Dziedzice w jedno miasto jakie do teraz bytuje jako Czechowice-Dziedzice.

Jeszcze znaczniejsze przemiany nastały po II Wojnie Światowej. Górny Śląsk miał napędzać całą gospodarkę PRL. Na teren Śląska ściągnięto miliony osób, przeważnie ze wschodnich rejonów państwa, a dla ich konieczności mieszkaniowych przerobiono kolejne wioski oraz nieduże miasta w gigantyczne miasta sypialne dla rozszerzającego się przemysłu. W tenże sposób nieduże dotąd miasta jak Żory czy Bielsko-Biała powiększyły liczbę ludności kilkukrotnie.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku nastał rozkwit budownictwa z indywidualnej inicjatywy. Świeżo powstałe przedsiębiorstwa deweloperskie podjęły migiem budowę mieszkań oraz domów o zauważalnie wybitniejszym standardzie dla bogacących się rezydentów województwa śląskiego. Podobny stan rzeczy trwa do tej pory. Śląskie miasta rozrastają się pod względem powierzchni wskutek tworzenia następnych osiedli domków jednorodzinnych i apartamentowców.

Mimo tego, że województwo śląskie zaliczamy do najszybciej wyludniających się województw naszego kraju to jego siła populacji jest na tyle mocna iż jeszcze przez długi okres czasu będzie tutaj funkcjonował duży popyt na lokum.