Polskie regiony się wyludniają

July 29 2019

Według danych GUS wyraźnie daje o sobie znać spadek liczby ludności Polski. Oczywiście z jednej strony jest to efekt masowej fali emigracji po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, a z drugiej naturalny trend spadkowy w polskiej demografii. Na chwilę obecną sytuacji nie ratuje ani rządowy program 500+, który jak powszechnie wiadomo miał skłonić do posiadania większej ilości dzieci, ani rosnąca fala imigracji z Ukrainy i Białorusi.

Niepokojące dane z większości regionów

W zeszłym roku tylko w 4 województwach wzrosła liczba mieszkańców. Pozostałe 12 zaliczyło spadki, z czego największy spadek zanotowano w naszym województwie śląskim. Pod względem procentowym spadek ten nie jest być może aż tak szokujący, co wynika z dużej liczby ludności woj. śląskiego, ale w ujęciu liczbowym jest to największy spadek w skali całego kraju. Ubywa także ludności w województwach o mniejszym potencjale gospodarczym, np. w woj. świętokrzyskim.

Jedynie nieliczne województwa zaliczyły wzrosty

Wśród województw, które zanotowały wzrost liczby mieszkańców na czoło wybija się tradycyjnie województwo mazowieckie. Warszawa wciąż przyciąga ludzi z mniej zamożnych regionów, kusząc ich obietnicą lepszego poziomu życia. Ściąga do siebie nie tylko ludność z ościennych województw, ale z całego kraju, a także licznych cudzoziemców. Wzrosty zanotowały także województwa małopolskie, pomorskie i wielkopolskie.

Z miast na wieś

Znamiennym trendem w migracjach wewnątrz kraju jest również nieubłagany odpływ mieszkańców z miast na wieś (nie dotyczy chyba tylko Warszawy i kilku innych największych ośrodków miejskich). Wzrastające ceny nieruchomości w miastach powodują, że coraz mniej opłaca się inwestować w coraz to droższe mieszkania w miastach, gdy nieco tylko większym nakładem środków można pozwolić sobie na wybudowanie większego domu w którejś z podmiejskich gmin. Poprawiający się stan dróg oraz inwestycje samorządów lokalnych w komunikację publiczną jedynie nasilają ten trend.

Źródło: Rzeczpospolita